Mondelinge vragen

Het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het meeluisteren van geheime diensten met Vodafone (NRC, 7 juni 2014)

Download Download

Indieners