Mondelinge vragen

Het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie, bij afwezigheid van de minister van Defensie, over het bericht ‘Militairen intimideren tolken’, waaruit blijkt dat tolken die hebben gewerkt voor Defensie in Uruzgan en Kunduz zijn geïntimideerd en gediscrimineerd

Download Download

Indieners