Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Vermeij over een advertentie van BDU Media waarin zij ‘werkervaringsplekken’ als verwerkend redacteur aanbieden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een advertentie van BDU Media waarin zij 'werkervaringsplekken' als verwerkend redacteur aanbieden

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid