Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Houwers, Bosman, Litjens, De Boer, Remco Dijkstra en Aukje de Vries over ruimtelijke ordening op zee

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Schematisch overzicht wet- en regelgeving

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

29-05-2013
Ruimtelijke ordening op zee