Mondelinge vragen

Het bericht dat er in het kabinet een principieel verschil van mening bestaat over de besteding van 750 miljoen euro voor hulp en handel in ontwikkelingslanden

Download Download

Indieners