Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Paulus Jansen en Van Raak over de aankoop door de Rijksgebouwendienst van een kantoorpand in Den Haag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Lijst kantoorgebouwen in eigendom van het Rijk in Den Haag

Gerelateerde documenten

17-01-2013
De aankoop door de Rijksgebouwendienst (RGD) van een kantoorpand in Den Haag