Schriftelijke vragen

Berichten dat er binnen Europa een lijst in omloop is waarop ‘anti-choice personalities’ met naam worden genoemd

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.