Schriftelijke vragen

Onvrijwillige prostitutie in Utrecht

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-11-2012
Antwoord vragen van het lid Segers over onvrijwillige prostitutie in Utrecht