Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord vragen van het lid Bashir over de overeenstemming tussen de Verenigde Staten (VS) en de vijf grootste economieën van Europa om belastingontduiking tegen te gaan

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.