Schriftelijke vragen

Babysterfte in allochtone gezinnen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-09-2008
Antwoord op vragen van het lid Arib over babysterfte in allochtone gezinnen