Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Schouw en Hachchi over gezichtsherkenning door de Scan Eagle

Download Download

Ondertekenaars