Kamervragen (75.010)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Van den Bosch over opstartproblemen bij gemeentes betreffende de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’

2020D21429
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken, Van den Hul, Westerveld, Van Ojik, Groothuizen en Van Meenen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over onderwijs in asielzoekerscentra

2020D21530
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk, Van Ojik, Kuiken, Groothuizen, Voordewind en Van Toorenburg over het voorstel om migranten op de Griekse eilanden vanwege corona over te brengen naar stilliggende cruiseschepen

2020D21476
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen