Kamervragen (72.160)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Kwint over de overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix

2020D01441
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over de stevige impact van armoede op leerlingen in het basisonderwijs

2020D01439
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het bericht dat er gebrek aan ruimte in de ondergrond is voor het aansluiten van wind- en zonneparken

2020D01440
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Wiersma over het artikel ‘Studentenstress anno 2019: ‘Het is een beetje een hype’

2020D01442
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

17 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Laçin over het schippersechtpaar dat ernstig ziek is geworden als gevolg van de met hun schip vervoerde lading die met het bestrijdingsmiddel Fosfine was behandeld

2020D01432
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het bericht 'De stagiair is vogelvrij'

2020D01436
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht ‘De stagiair is vogelvrij’ op AOb.nl op 19 november 2019

2020D01435
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Voordewind over het bericht dat vluchtelingen worden uitgehongerd in Libië

2020D01425
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Baudet over het onderbrengen van IS-kinderen bij IS-aanhangers

2020D01418
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Van Dam, Groothuizen, Helder, Kuiken, Van Wijngaarden en Van den Berge over het boek ‘Moordsporen, op zoek naar de waarheid achter cold cases’

2020D01427
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht ‘Meer dan honderdduizend verkeersboetes onterecht: ‘Bezwaar maken loont’’

2020D01421
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Sazias over het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

2020D01408
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

2020D01406
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over recht op gezinshereniging

2020D01415
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het niet toelaten van een geneesmiddel dat vooral effectief is voor vrouwen met hartklachten

2020D01407
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over het bericht “European Taxpayers Once Again Are Bailing Out Bankers”

2020D01403
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Kamervragen

17 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van de leden Moorlag en Nijboer over de verzekering van zonnepanelen

2020D01096
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kamervragen

17 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor payroll en detacheringscontracten

2020D01400
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamervragen

17 jan 2020

De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt

2020D01390
Indiener Farid Azarkan
Kamerlid DENK

Kamervragen

17 jan 2020

Nieuwe berichten van belangenverstrengeling en corruptie in het falende Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)

2020D01396
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP

Kamervragen

17 jan 2020

Het bericht ‘Hackpoging ziekenhuis Leeuwarden, NCSC vreest aanvallers in meer systemen’

2020D01391
Indiener Hayke Veldman
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen