Kamervragen (72.201)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

21 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

2020D01697
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

20 jan 2020

Het bericht ‘Strop webshops: buitenlandse brief mag van PostNL alleen nog papier bevatten’

2020D01511
Indiener Arne Weverling
Kamerlid VVD

Kamervragen

20 jan 2020

Het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’'

2020D01526
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Kamervragen

20 jan 2020

Het bericht ‘Nieuwe megastal Knorhof stap dichterbij: plan voor bijna 26.000 varkens’

2020D01518
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Kamervragen

20 jan 2020

Het op te stellen milieueffectrapport voor Schiphol

2020D01521
Indiener Eppo Bruins
Kamerlid CU

Kamervragen

20 jan 2020

Het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken door een commerciële overname

2020D01509
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt over de OPCW Douma-documenten op Wikileaks

2020D01616
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Schonis over de inzet van crashtestdummy’s

2020D01603
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamervragen

20 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wiersma en Nijkerken-de Haan over het bericht 'Cyberaanval Universiteit Maastricht duurt mogelijk tot na de kerstvakantie'

2020D01613
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid De Groot over de berichten ‘VEH: Huishoudens betalen 'onredelijk veel' waterschapsbelasting’ en ‘Succesje voor honderden boze boeren: waterschapsbelasting minder fors omhoog’

2020D01615
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de aankondiging van de premier van Albanië, Edi Rama, dat hij paspoorten gaat verkopen aan rijke mensen van buiten de Europese Unie (die nu recht geven op reizen in het Schengengebied en straks volgens Rama op het burgerschap van de Unie)

2020D01596
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘Internationale deskundigen in Nederland bij elkaar over sjoemelsigaretten’

2020D01594
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Hijink over de kosten van het organiseren van de ouderenzorg

2020D01579
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk en Markuszower over het bericht dat KLM weigerde mee te werken aan het vertrek van Lili en Howick

2020D01569
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over het bericht dat het COA asielzoekers, die slachtoffer zijn van een zedendelict, afraadt aangifte te doen

2020D01567
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over een in Nederland geboren jongen van 19 die als illegaal in de gevangenis belandt

2020D01565
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen