Kamervragen (72.966)

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Antwoord op vragen van de leden de leden Westerveld, Renkema en Futselaar over het rapport van WOinActie ‘Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten’

2020D07745
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

2020D07726
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen