Kamerstukken van 1995 tot heden vindt u op de website officielebekendmakingen.nl. Hier staan alle definitieve parlementaire publicaties, zoals de agenda van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de vragen van Kamerleden aan bewindspersonen en de antwoorden daarop, de verslagen van vergaderingen in de Tweede Kamer (de Handelingen) en documenten van de regering.