Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Bosman en Azmani over het bericht ‘NAM erkent (gedeeltelijke) overschrijding, maar ontkent overtreding’

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Ons kenmerk DGETM-EO / 17158056 Uw kenmerk 2017Z10795 2017Z10793 2017Z10760/2017D25278 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 20 oktober 2017 Betreft Vragen over forse overschrijdingen van het gaswinningplan Pagina van 3 Vragen van de leden Bosman en Azmani (VVD) Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Ons kenmerk DGETM-EO / 17158056 Pagina van ...

  Kamervragen

  20-10-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Beckerman over forse overschrijdingen van het gaswinningplan

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Ons kenmerk DGETM-EO / 17158056 Uw kenmerk 2017Z10795 2017Z10793 2017Z10760/2017D25278 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 20 oktober 2017 Betreft Vragen over forse overschrijdingen van het gaswinningplan Pagina van 5 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Ons kenmerk DGETM-EO / 17158056 Pagina van 5 Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u ...

  Kamervragen

  20-10-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de grootste gasvondst van afgelopen 25 jaar

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Ons kenmerk DGETM-EO / 17157113 Pagina van 4 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres Postbus 16180 2500 BD Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Ons kenmerk DGETM-EO / 17157113 Uw kenmerk 2017Z12973 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 20 oktober 2017 Betreft Beantwoording vragen over de grootste gasvondst van afgelopen 25 jaar Pagina van 4 Geachte ...

  Kamervragen

  20-10-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 september 2017, over het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

  ...OSV1-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: - het wetsvoorstel Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Lodders De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Post Voorzitter: Lodders Griffier: Post Aanwezig zijn elf leden der Kamer, te weten: Agema, Pia Dijkstra, Dik-Faber, ...

  Verslagen

  34792-20

  13-10-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 september 2017, over Beleidsdoorlichting artikel 2

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Beleidsdoorlichting artikel 2 Koninkrijksrelaties VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 28 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 30 augustus 2017 met de beantwoording van vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting artikel 2 Koninkrijksrelaties (33189, nr. 8); de brief van de ...

  Verslagen

  33189-9

  13-10-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2017, over de Wereldbank

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 4 oktober 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de Wereldbank VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Financiën hebben op 4 oktober 2017 overleg gevoerd over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 26 september 2017 over de Nederlandse inzet bij de Jaarvergadering van de Wereldbankgroep van 13 tot 15 oktober 2017 in Washington, DC (26234, nr. 203); de brief van de minister voor Buitenlandse Handel ...

  Verslagen

  26234-205

  13-10-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot