Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Het bericht dat in Amsterdam € 2 miljoen subsidie wordt uitgetrokken, te verstrekken aan projectontwikkelaars voor de huisvesting van statushouders

  ...2017Z04067 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat in Amsterdam € 2 miljoen subsidie wordt uitgetrokken, te verstrekken aan projectontwikkelaars voor de huisvesting van statushouders. (ingezonden 27 maart 2017) 1 Hoe reageert u op het bericht "Twee miljoen euro subsidie voor woningen vluchtelingen" 1) 2 Bent u ertoe bereid om het voortrekken van statushouders ten opzichte van de gewone Nederlanders, in dit geval wat betreft huisvesting, een halt toe te roepen Zo neen, waarom niet 3 Bent u ertoe bereid de gemeente Amsterdam voor haar discriminatoire beleid op de vingers te tikken Zo neen, wat zegt u dan tegen de gewone Nederlanders die, in tegenstelling tot ...

  Kamervragen

  27-03-2017

 • Het bericht “'Het bedrijf moet hier blijven!': FNV voert actie, Ziegler aan de ketting”

  ...2017Z04063 Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken over het bericht “'Het bedrijf moet hier blijven!': FNV voert actie, Ziegler aan de ketting” (ingezonden 27 maart 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het slechte nieuws dat een deel van de productie van het bedrijf Ziegler in Winschoten naar Kroatië wordt verplaatst 1) 2 Welke van de Nederlandse veiligheidsregio’s maken gebruik van de brandweerwagens van Ziegler Hoeveel orders van Nederlandse veiligheidsregio’s lopen er momenteel bij Ziegler Hoe is het onderhoud van de Nederlandse brandweerwagens geregeld, en waar vindt dit onderhoud plaats In hoeverre kan een verplaatsing van de ...

  Kamervragen

  27-03-2017

 • Het bericht dat topinkomens blijven stijgen

  ...2017Z04062 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat topinkomens blijven stijgen (ingezonden 27 maart 2017) 1  Klopt het dat het gemeenten niet is toegestaan om te korten op subsidie wanneer er topsalarissen worden betaald 1) 2  Bent u van mening dat in deze gevallen niet wordt gehandeld in de geest van de overgangsregeling Zo nee, waarom niet Zo ja, wat gaat u hier aan doen 3  Wanneer kan de Kamer de verdere uitbreiding van de Wet normering topinkomens (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT-3)) tegemoet zien 1) http://www.ad.nl/den-haag/topinkomens-stijgen-explosief~a8344e72/ ...

  Kamervragen

  27-03-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Onderzoek in strafzaken

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 9 februari 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Onderzoek in strafzaken VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 9 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 22 november 2016 ter aanbieding van de antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken (31415, nr. 14); de brief van de minister van Veiligheid en ...

  Verslagen

  31415-15

  23-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 februari 2017, over Jeugdhulp

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 23 februari 2017 2 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Jeugdhulp VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 juni 2016 inzake Subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK) (34300-XVI, nr. 164); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 23 augustus 2016 met ...

  Verslagen

  31839-571

  23-03-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 februari 2017, over Burgerschap, Seksuele vorming en Dyslexie

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 22 februari 2017 2 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzamel-AO Burgerschap, seksuele vorming en dyslexie VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 22 februari 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 februari 2017 inzake ...

  Verslagen

  34550-VIII-128

  22-03-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot