Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Het bericht dat Albert Heijn op de vingers is getikt vanwege leeftijdsdiscriminatie

  ...2017Z06700 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Albert Heijn op de vingers is getikt vanwege leeftijdsdiscriminatie (ingezonden 22 mei 2017) 1 Wat is uw reactie op het bericht dat supermarktketen Albert Heijn door het College voor de Rechten van de Mens (CRM) schuldig is bevonden aan leeftijdsdiscriminatie 1) 2 Welke maatregelen neemt Albert Heijn om leeftijdsdiscriminatie in het vervolg te voorkomen Gelden deze maatregelen alleen voor de vestiging in Nijmegen of voor alle vestigingen 3 Wat voor gevolgen heeft deze veroordeling voor andere supermarkt- en winkelketens die eveneens vacatures hebben die exclusief gericht zijn op scholieren of studenten Bent u ...

  Kamervragen

  22-05-2017

 • Boeren in Limburg die drones gaan gebruiken in de strijd tegen criminelen die in hun maisvelden stiekem hennepplantages onderbrengen

  ...2017Z06699 Vragen van de leden Helder en Graus (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken over boeren in Limburg die drones gaan gebruiken in de strijd tegen criminelen die in hun maisvelden stiekem hennepplantages onderbrengen. (ingezonden 22 mei 2017) 1 Kent u het bericht: ‘Boer vecht tegen wiet’ 1) 2 Klopt het dat boeren in Limburg drones gaan gebruiken in de strijd tegen criminelen die in hun maisvelden stiekem hennepplantages onderbrengen, omdat er sinds 2016 geen geld meer is voor de 'hennepvluchten' die de politie per helikopter uitvoerde 3 Hoe valt dit uit te leggen in het kader van de aanpak van de georganiseerde (drugs)criminaliteit in deze regio 4 Hoe verwacht u dat ...

  Kamervragen

  22-05-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Hijink en La?in over de ICT-storing in het systeem van Amadeus waardoor overal ter wereld reserveringssystemen voor de luchtvaart uitvielen

  ...Hierbij beantwoord ik, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Hijink en Laҫin (beiden SP) over de ICT-storing in het systeem van Amadeus waardoor overal ter wereld reserveringssystemen voor de luchtvaart uitvielen1 (ingezonden 25 april 2017). Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht dat een storing in het reserveringssysteem van Amadeus overal ter wereld voor overlast heeft gezorgd Antwoord 1 Ik heb kennis genomen van het feit dat er een storing is geweest in het reserveringssysteem van Amadeus. Naar aanleiding van deze casus heb ik contact gehad met de luchtvaartsector. Uit de gesprekken blijkt dat er slechts sprake is geweest van een kortstondige verstoring die ...

  Kamervragen

  22-05-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Conceptverslag JBZ-Raad van 18 mei 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, JBZ-Raad van 18 mei 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 17 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Veiligheid en Justitie, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 12 mei 2017 met de geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 mei 2017 en het monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2017 (32317, nr. 467); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. ...

  Verslagen

  17-05-2017

 • Conceptverslag Venezuela

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Venezuela VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties hebben op 17 mei 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 12 mei 2017 inzake de actuele situatie in Venezuela (29653, nr. 31). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd ...

  Verslagen

  17-05-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 mei 2017, over RBZ Handel

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 9 mei 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, RBZ Handel VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 9 mei 2017 overleg gevoerd met mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 3 mei 2017 met de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken over Handel op 11 ...

  Verslagen

  21501-02-1747

  17-05-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot