Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Jetten en Van Eijs over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen

  ...Hierbij beantwoord ik, mede namens de staatssecretaris, vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen. Deze vragen heb ik ontvangen op 29 augustus 2017. Vraag 1 Bent u bekend met de problematiek rondom het al dan niet verondiepen van de Redichemse Waard bij Culemborg, zoals beschreven in het bericht ‘Rechter verbiedt slibstort in Redichemse waard bij Culemborg’ 1) en ‘Wat maakt de Redichemse Waard zo geliefd’ 2) Antwoord 1 Ja, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het Besluit bodemkwaliteit en de Waterwet op de hoogte van het voornemen van de eigenaar om de plas de Redichemse Waard te Culemborg te verondiepen. Vraag 2 ...

  Kamervragen

  22-09-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Beckerman over een onderzoek dat stelt dat de huidige gaswinning de kans op ernstige aardbevingen niet vermindert

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Ons kenmerk DGETM-EO / 17144280 Pagina van 5 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energie en Omgeving Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Ons kenmerk DGETM-EO / 17144280 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 22 september 2017 Betreft Beantwoording vragen over een onderzoek dat stelt dat de huidige gaswinning de kans op ernstige aardbevingen niet vermindert Pagina van 5 Geachte Voorzitter, ...

  Kamervragen

  22-09-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door (schijn)zelfstandigen

  ...Pagina van 1 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Onze referentie 2017-0000139234 Uw referentie 23 augustus 2017 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo Pagina van Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het bericht dat maaltijdbezorger Deliveroo alle koeriers in loondienst gaat vervangen door (schijn)zelfstandigen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher Antwoorden van de Minister van Sociale Zaken en ...

  Kamervragen

  22-09-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2017, over AVVN

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de AVVN VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 12 september 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 september 2017 inzake inzet 72ste AVVN: het Koninkrijk in de VN; samen werken aan ...

  Verslagen

  26150-164

  22-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2017, over het Wapenexportbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wapenexportbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 12 september 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 9 juni 2017 inzake het rapport: het ...

  Verslagen

  22054-287

  22-09-2017

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 september 2017, over handelsbeleid

  ...170911RTG Handelsbeleid VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 20 september 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 11 september 2017 gesprekken gevoerd over handelsbeleid. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Roon De griffier van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Van Toor Voorzitter: Ziengs Griffier: Meijers Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Amhaouch, Becker, Bouali, Dijkgraaf, Hijink, Ouwehand en Ziengs. Aanvang 9.30 uur. Deelsessie 1: Missies en economische diplomatie ...

  Verslagen

  33625-248

  20-09-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot