Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries, Visser en Van der Molen over het bericht “IFKS: comedy met Europese regels” in de Leeuwarder Courant

  ...Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van de leden De Vries, Visser (VVD) en Van der Molen (CDA) over het bericht “IFKS: comedy met Europese regels” in de Leeuwarder Courant (ingezonden 14 juni 2017). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘IFKS: comedy met Europese regels’ in de Leeuwarder Courant d.d. 12 juni 2017 1) Wat vindt u van het bericht Antwoord 1 Ik heb kennis genomen van dat artikel. Het is vervelend om te zien dat de toepassing van de regelgeving tot onrust leidt in de sector. Ik ben er echter van overtuigd dat er voor de betrokken schepen een heldere en werkbare overgangsregeling bestaat.   Vraag 2 Zijn er andere categorieën van historische schepen en/of organisaties die problemen hebben met de ...

  Kamervragen

  18-08-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Bisschop over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van 22 mei 2017

  ...>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 5 Datum 18 augustus 2017 Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van 22 mei 2017 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Onze referentie 1221255 Pagina van 5 Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1221255 Uw brief van 20 juni 2017 Uw referentie 2017Z08579 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Bisschop (SGP) van uw Kamer inzake de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie van 22 mei 2017. De vragen werden mij toegezonden bij uw brief met kenmerk 2017Z08579. ...

  Kamervragen

  18-08-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Futselaar over de gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA

  ...Antwoorden op vragen van het lid Futselaar (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de gevaarlijke stof fipronil in eieren en de rol van de NVWA. (ingezonden 3 augustus 2017) 2017Z10664 1 Kunt u een gedetailleerde tijdlijn geven van de activiteiten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft ondernomen met betrekking tot fipronil vanaf de eerste signalen dat fipronil ook in Nederlandse leghenbedrijven kon worden aangetroffen Antwoord vraag 1 Voor het antwoord verwijs ik graag naar onze brieven van 3 en 10 augustus (Kamerstukken 26 991 nr. 486 en nr. 487) en naar de tijdlijnen in de beantwoording van de vragen van het Schriftelijk Overleg inzake fipronil in eieren, met uw Kamer. 2 Is het waar dat de NVWA ...

  Kamervragen

  18-08-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juli 2017, over Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juli 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27 juni 2017 ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele EU-Gezondheidsraad van 20 en 21 juli 2017 te Tallinn (21501-31, nr. 451); de brief van de minister ...

  Verslagen

  21501-31-454

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juli 2017, over Sint Eustatius

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 juli 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Sint-Eustatius VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 6 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 juli 2017 met het afschrift van de brief aan het bestuurscollege van Sint Eustatius over zelfbeschikking (31568, nr. 189); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 juni ...

  Verslagen

  31568-191

  28-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juli 2017, over de Eurogroep/Ecofinraad

  ...170706Eurogroep-Ecofin-Raad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juli 2017 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 6 juli 2017 overleg gevoerd met de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, over: - de brief van de minister van Financiën d.d. 20 juni 2017 ter aanbieding van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 15 en 16 juni 2017 te Luxemburg (21501-07, nr. 1446); - de brief van de minister van Financiën d.d. 4 juli 2017 houdende de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 10 en 11 juli 2017 te Brussel (21501-07, nr. 1450); - de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juni 2017 inzake fiche: Aanpassing van de EMIR-verordening en communicatie ...

  Verslagen

  21501-07-1456

  28-07-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot