Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het herkenbaar uitzenden van beelden ten behoeve van de opsporing

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 17 JUNI 2015 ONS KENMERK 654520 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 februari 2017 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het herkenbaar uitzenden van beelden ten behoeve van de opsporing Bureau Secretaris-Generaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 2042938 Uw kenmerk 2017Z01365   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 5 van 5 Hi ...

  Kamervragen

  27-02-2017

 • Uitstel beantwoording vragen van de leden Voortman en Van Tongeren over de registratie van geweld tegen vluchtelingen

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 17 JUNI 2015 ONS KENMERK 654520 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 1 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 februari 2017 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de registratie van geweld tegen vluchtelingen Bureau Secretaris-Generaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 2041766 Uw kenmerk 2017Z01222 Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 5 van 5 Hierbij bericht ik u, ...

  Kamervragen

  27-02-2017

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht dat er gesjoemeld wordt bij de reclassering

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN  DATUM 17 JUNI 2015 ONS KENMERK 654520 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 5 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 februari 2017 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het bericht dat er gesjoemeld wordt bij de reclassering Bureau Secretaris-Generaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 2044843 Uw kenmerk 2017Z01221   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 5 van 5 Hierbij deel ...

  Kamervragen

  27-02-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 9 februari 2017, over geweld tegen hulpverleners

  ...65 170209RTGGeweld tegen hulpverleners VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 9 februari 2017 gesprekken gevoerd over geweld tegen hulpverleners. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts Voorzitter: Ypma Griffier: Verstraten Aanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Helder, Marcouch, Van Nispen, Van der Staaij, Swinkels, Tellegen, Van Toorenburg en Ypma. Aanvang 10.04 uur. Blok 1: Hulpverleners Gesprek met: - De heer P. de Meij, directeur Operatiën van de staf ...

  Verslagen

  28684-492

  24-02-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 januari 2017, over Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

  ...56 OSV23-1617 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Financiën hebben op 23 januari 2017 overleg gevoerd met de heer Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, en de heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën, over: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34471). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts ...

  Verslagen

  34471-33

  24-02-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2017, over Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 1 februari 2017 1 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Decentralisatie Wmo / Wijkverpleging / Palliatieve zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 1 februari 2017 overleg gevoerd met de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2016 met informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo (23235, nr. 165); de brief van de staatssecretaris van ...

  Verslagen

  29538-237

  24-02-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot