Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over de mogelijkheid tot het opleggen van tbs bij weigerachtige verdachten

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD  DATUM 14 DECEMBER 2017 ONS KENMERK 2155514 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD  DATUM 14 DECEMBER 2017 ONS KENMERK 2155514 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 14 december 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het opleggen van tbs bij weigerachtige verdachten Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en Jeugd   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 2155514   Bij ...

  Kamervragen

  14-12-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat de woningbouwproductie steeds verder achteroploopt door onderbezetting bij gemeenten

  ...> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 14 december 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de woningbouwproductie steeds verder achteroploopt door onderbezetting bij gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2017-0000608469 Uw kenmerk 2017Z15192 Pagina van 4 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kenmerk Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Koerhuis (VVD) over het bericht dat de woningbouwproductie steeds verder achteroploopt door onderbezetting bij gemeenten. Deze vragen werden ingezonden op 13 ...

  Kamervragen

  14-12-2017

 • Het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico'

  ...2017Z18007 Vragen van de leden Van Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico'. (ingezonden 14 december 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico' 1) 2 Kunt u aangeven of gemeenten voldoende mogelijkheden hebben om risicovolle functies te screenen op criminele antecedenten Herkent u de zorg dat gemeenten kwetsbaar kunnen worden voor infiltratie door criminele organisaties Welke bijdrage kunt u leveren om dit te voorkomen 3 Hoe beoordeelt u de uitspraken van de Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dat voor risicovolle ...

  Kamervragen

  14-12-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-VIII)

  ...Totaallijst feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VIII-0) / 34 845 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn) De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De daarop door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij ...

  Verslagen

  14-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Ambulancezorg/Acute zorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Ambulancezorg/Acute zorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 november 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg, over: de verzamelbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2016 inzake VWS januari 2016 (34300-XVI, nr. 153); de verzamelbrief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2016 over VWS-onderwerpen (34300-XVI, nr. 155); de brief ...

  Verslagen

  29247-250

  13-12-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over de Telecomraad op 4 december 2017

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 29 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Telecomraad 4 december 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 29 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat d.d. 23 november 2017 met geannoteerde agenda Telecomraad van 4 december 2017 (21501-33, nr. 675); de brief van de staatssecretaris van Economische ...

  Verslagen

  21501-33-681

  13-12-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot