Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden De Roon en Graus over eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan

  ...Onze Referentie BZDOC-1448237160-47 Onze Referentie BZDOC-1448237160-47 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Datum 19 februari 2018 Betreft Beantwoording vragen van de leden De Roon en Graus over eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan Datum 19 februari 2018 Betreft Beantwoording vragen van de leden De Roon en Graus over eenzijdig Chinees optreden bij instellen van vliegroutes over de Straat van Taiwan Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie BZDOC-1448237160-47 Uw Referentie 2018Z01018 Bijlage(n) Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag ...

  Kamervragen

  19-02-2018

 • Antwoord op vragen van de leden Den Boer, Middendorp en Özütok over het bericht 'Je uitvaart kan een stuk duurzamer maar het mag nog niet'

  ...> Retouradres Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 19 februari 2018 Betreft Beantwoording Kamervragen met kenmerk 2018Z00878 ingezonden op 23 januari 2018 DGBW/Bestuur en Financiën Inrichting Openbaar Bestuur Turfmarkt 147 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk 2018-0000075006 Uw kenmerk Pagina van Pagina van DGBW/Bestuur en Financiën Inrichting Openbaar Bestuur Datum 12 februari 2018 Kenmerk 2018-0000075006 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) over het toestaan van resomeren in Nederland als alternatieve vorm van lijkbezorging, mede naar ...

  Kamervragen

  19-02-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Ellemeet over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen

  ...Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen (2018Z01645). Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins Pagina van 3 Pagina van 3 Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over de herregistratie in het BIG-register voor profielartsen. (2018Z01645) 1 Bent u bekend met het feit dat profielartsen zich apart moeten herregistreren in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), dit in tegenstelling tot andere specialisten (waarbij de herregistratie in het BIG-register automatisch gekoppeld is aan de herregistratie als specialist) Bent u bekend met het feit dat profielartsen hiervoor ook nog een ...

  Kamervragen

  19-02-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2018, over Luchtvaart

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 25 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Luchtvaart VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 januari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 6 juli 2017 met evaluatie Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart (24804, nr. 95); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 9 oktober 2017 over ...

  Verslagen

  31936-459

  16-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2018, over de Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Landbouw- en Visserijraad van 29 januari 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 24 januari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president, over: de brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, viceminister-president d.d. 18 januari 2018 met geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van ...

  Verslagen

  21501-32-1092

  16-02-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2018, over JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 24 januari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 24 januari 2018 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, over: de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 16 januari 2018 inzake geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 25 en 26 januari 2018 te Sofia (32317, nr. 502); de brief van de minister van Justitie en ...

  Verslagen

  32317-505

  16-02-2018

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot