Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat klimaatmaatregelen de burgers klauwen met geld gaan kosten

  ...Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt en Innovatie Ons kenmerk DGETM-EI / 18005458 Pagina van 3 Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt en Innovatie Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk Ons kenmerk DGETM-EI / 18005458 Uw kenmerk 2017Z18971 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 22 januari 2018 Betreft Beantwoording vragen over het bericht de kosten van klimaatmaatregelen Pagina van 3 Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra over het bericht ‘Stormachtig begin’

  ...Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Rudmer Heerema en Remco Dijkstra (beiden VVD) over het bericht ‘Stormachtig begin’ Deze vragen heb ik ontvangen op 5 januari 2018. Vraag 1 Bent u bekend met het bericht een ‘stormachtig begin’ 1 Antwoord 1 Ja, ik ben bekend met het bericht. Vraag 2 Bent u op de hoogte wat het effect van de Westerstorm van 3 januari jl. op dit deel van onze kust is geweest Bent u voorts bekend met het feit dat de genoemde ondernemer in het artikel dicht moest omdat de zandvoorraad niet op peil gehouden wordt Antwoord 2 Ja, ik ben op de hoogte van het effect van de Westerstorm van 3 januari jl. op dit deel van de kust. Tevens ben ik bekend met het feit dat de genoemde ondernemer om redenen van ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat politievrijwilligers zich ondergewaardeerd voelen

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE PROGRAMMA REGIE EN STRATEGIE  DATUM 22 JANUARI 2018 ONS KENMERK 2176179 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE PROGRAMMA REGIE EN STRATEGIE  DATUM 22 JANUARI 2018 ONS KENMERK 2176179 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van ONGERUBRICEERD > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag ONGERUBRICEERD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA Den Haag Datum 22 januari 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat politievrijwilligers zich ondergewaardeerd voelen Directoraat-Generaal Politie Programma Regie en Strategie   Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv     Ons kenmerk ...

  Kamervragen

  23-01-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2017, over Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 21 december 2017 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 juli 2017 over de stand van zaken vernieuwing C2000 (25124, nr. 86); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 27 juli 2017 ter aanbieding van het inspectieonderzoek naar ...

  Verslagen

  29517-137

  23-01-2018

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 december 2017, over het EU-voorstel: Witboek toekomst van Europa; beschouwingen en scenario's voor de EU27 tegen 2025 COM (2017) 2025

  ...171211RTG Maastricht VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 23 januari 2018 De vaste commissie voor Europese Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de algemene commissie voor ...

  Verslagen

  22112-2465

  23-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 december 2017, over kwaliteitszorg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kwaliteitszorg VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2017 overleg gevoerd met de heer Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, over: de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de derde voortgangsrapportage "Kwaliteit loont" (31765, nr. 247); de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 november 2016 over de kwaliteits- en ...

  Verslagen

  31765-293

  23-01-2018

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot