Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Van Helvert en Van den Berg over een inschattingsfout van Rijkswaterstaat bij de A58

  ...Hierbij beantwoord ik vragen van de leden Van Helvert en Van den Berg-Jansen (beiden CDA) over een inschattingsfout van Rijkswaterstaat bij de A58. Deze vragen heb ik ontvangen op 9 juni 2017. Vraag 1 Kent u het bericht 'Forse file A58 door inschattingsfout Rijkswaterstaat' 1 Antwoord 1 Ja Vraag 2 Klopt het bericht van de ANWB dat Rijkswaterstaat de hoeveelheid verkeer op de A58 compleet verkeerd heeft ingeschat Antwoord 2 RWS heeft zich voor de planning van de uitvoering van het werk gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De afgelopen jaren ging het verkeer tijdens het Pinksterweekend verspreid naar huis. RWS heeft daarom de werkzaamheden op de dinsdag na het Pinksterweekeinde gepland. Dit jaar kwam het vakantieverkeer, in ...

  Kamervragen

  23-06-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Ruim 600 agenten nog niet gescreend’

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE REGIE EN STRATEGIE  DATUM 23 JUNI 2017 ONS KENMERK 2091654 Pagina 1 van 1 VERTROUWELIJK Pagina van 3 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘Ruim 600 agenten nog niet gescreend’ Directoraat-Generaal Politie Regie en strategie   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons kenmerk 2091654   Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina 2 van 3 In antwoord op ...

  Kamervragen

  23-06-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Özdil over het bericht ‘Arbeidsinspectie komt controleurs tekort’

  ...Datum 23 juni 2017 Onze referentie 2017-0000103406 Pagina van 1 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Onze referentie 2017-0000103406 Uw referentie 2017Z07197 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 23 juni 2017 Betreft Kamervragen van het lid Özdil Pagina van Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Özdil (GroenLinks) over het bericht ‘Arbeidsinspectie komt controleurs tekort’ (Trouw, 26 mei 2017). In de antwoorden heb ik gerefereerd aan eerdere stukken aan uw Kamer. Daarin komt tevens de vorig jaar door de Inspect ...

  Kamervragen

  23-06-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2017, over CAVV/EVA-advies over gebruik door politici van de term genocide

  ...57 170612 RTG Genocide VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 23 juni 2017 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 12 juni 2017 gesprekken gevoerd over CAVV/EVA-advies over gebruik door politici van de term genocide. Van deze gesprekken brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Omtzigt De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Pia Dijkstra De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Visser De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Van Toor Voorzitter: ...

  Verslagen

  34550-V-79

  23-06-2017

 • Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016 (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 14 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 13 juni 2017 met de beantwoording van de vragen van de commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (34725-XVIII, nr. 7); de brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 juni 2017 met de beantwoording van de vragen van de commissie over het Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 (34725-XVIII, nr. 6); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 juni 2017 ...

  Verslagen

  20-06-2017

 • Jaarverslag en Slotwet 2016 Ministerie van Veiligheid en Justitie (ongecorrigeerd stenogram)

  ...VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Concept De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 15 juni 2017 overleg gevoerd met de heer Blok, minister van Veiligheid en Justitie, en de heer Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, over: het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 7 juni 2017 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI, nr. 6); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 17 mei 2017 met het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI, nr. 1); de brief van de minister van Veiligheid en ...

  Verslagen

  20-06-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot