Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Fritsma en Maeijer over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID TEAM INTERNATIONAAL  DATUM 14 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2115680 DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID TEAM INTERNATIONAAL  DATUM 14 SEPTEMBER 2017 ONS KENMERK 2115680 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 14 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Team Internationaal   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj     Ons ...

  Kamervragen

  25-09-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Leijten en Jasper van Dijk over de arbeidsinkomensquote

  ...Datum 22 september 2017 Onze referentie 2017-0000151886 Pagina van 1 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Onze referentie 2017-0000151886 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van de leden Leijten en Van Dijk Pagina van Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Financiën, de antwoorden op de Kamervragen van de leden Leijten en Van Dijk (beiden SP) over de arbeidsinkomensquote (ingezonden 31 augustus 2017). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher Antwoorden van de ministers van Sociale Zaken en ...

  Kamervragen

  25-09-2017

 • Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Van Toorenburg over de werking van de Wet Damocles

  ...Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 21 september 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de werking van de Wet Damocles In In Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Ons kenmerk 2129936 Uw kenmerk Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Pagina van 3 In antwoord op uw brief van 5 september 2017 deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Kuiken ( PvdA) en Toorenburg (CDA) over de werking van de Wet Damocles worden beantwoord zoals aangegeven in de ...

  Kamervragen

  25-09-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2017, over het Wapenexportbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wapenexportbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 12 september 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 9 juni 2017 inzake het rapport: het ...

  Verslagen

  22054-287

  22-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2017, over AVVN

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 12 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, de AVVN VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 12 september 2017 overleg gevoerd met de heer Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 1 september 2017 inzake inzet 72ste AVVN: het Koninkrijk in de VN; samen werken aan ...

  Verslagen

  26150-164

  22-09-2017

 • Conceptverslag Verzamel algemeen overleg

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 20 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Verzamel-AO VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 20 september 2017 overleg gevoerd met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 januari 2017 met de antwoorden op nadere vragen van de commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (28362, nr. 10); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Verslagen

  20-09-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot