Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 maart 2018, over de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over ‘Vast werk loont’

  ...OSV17-1718 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 16 maart 2018 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over: - de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855); - de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 12 februari 2018 met de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Kent, Özdil en Gijs van Dijk over "Vast werk loont" (34855, nr. 3). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rog De griffier van de vaste commissie voor ...

  Verslagen

  34855-9

  16-03-2018

 • Conceptverslag Verzameloverleg: Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Wmo/Mantelzorg/Maatschappelijke opvang/Hulpmiddelenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president, over: de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 8 maart 2017 met kabinetsreactie op het onderzoek harmonisatie doventolkvoorziening (32805, nr. 51); de brief van de ...

  Verslagen

  15-03-2018

 • Conceptverslag Politie (organisatie)

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Politie (organisatie) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 20 december 2016 met een reactie op het verzoek commissie over het artikel "Diep door het stof" in de Telegraaf van 20 oktober 2016 (28844, nr. 112); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 18 januari 2017 over ...

  Verslagen

  15-03-2018

meer verslagen