Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Beertema over het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran, Syrië en Pakistan

  ...>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 3 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Onze referentie 1274664 Pagina van 3 Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 november 2017 Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat Nederlandse wapenkennis en -technologieën in handen zijn gekomen van Iran, Syrië en Pakistan (ingezonden 27 oktober 2017) Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 1274664 Uw brief 27 oktober 2017 Uw referentie 2017Z14360 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Beertema (PVV) van uw Kamer inzake het ...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Het bericht 'Steeds meer kinderen in 'plofklassen''

  ...2017Z15664 Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks), Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Raan (PvdD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht 'Steeds meer kinderen in 'plofklassen'' (ingezonden 17 november 2017) 1 Bent u bekend met het met het bericht ‘Steeds meer kinderen in 'plofklassen'’ 1) 2 Klopt het dat steeds meer kinderen op de basisschool in grotere klassen zitten Klopt het tevens dat kleinere klassen kleiner worden en grote klassen groter Zo ja, waarom wel Zo nee, waarom niet 3 Kunt u een overzicht geven van de gemiddelde klassengrootte in de afgelopen tien jaar, met daarin het onderscheid tussen groeps- en klassengrootte 2) 4 Klopt het ...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het minimumloon te laten werken

  ...2017Z15677 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat gemeenten zich verzetten tegen het besluit om gehandicapten onder het minimumloon te laten werken (ingezonden 17 november 2017) 1 Wat is uw oordeel over het bericht over de gevolgen van de bezuiniging van 500 miljoen euro op arbeidsgehandicapten 1) 2 Klopt het dat werkgevers arbeidsgehandicapten alleen nog voor hun productiviteit hoeven te betalen en niet meer voor de premies, waardoor zij geen pensioen meer opbouwen 3 Klopt het dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon kunnen gaan verdienen Zo ja, waarom Zo nee, hoe en door wie wordt de aanvulling tot het minimumloon gefinancierd 4 Wat wordt bedoeld met de ...

  Kamervragen

  17-11-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2017, over EU-Defensieraad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben op 7 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld, minister van Defensie, over: de brief van de minister van Defensie d.d. 3 november 2017 met de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 13 november 2017 te Brussel (21501-28, nr. 164); de brief van de ...

  Verslagen

  21501-28-166

  17-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2017, over RBZ/Handel

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 november 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, RBZ/Handel VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 7 november 2017 overleg gevoerd met mevrouw Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 30 oktober 2017 inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken over Handel op 10 november 2017 (21501-02, nr. ...

  Verslagen

  21501-02-1790

  17-11-2017

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 november 2017, over Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

  ...OSV4-1718 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 17 november 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft op 6 november 2017 vervolgoverleg gevoerd met de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over: - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling) (34788); - de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 2 november ...

  Verslagen

  34788-11

  17-11-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot