Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht ‘Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister’

  ...Onze referentie 1335502 Pagina van 3 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 3 Datum 26 april 2018 Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) inzake 'Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister' De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 1335502 Uw brief van 08 maart 2018 Uw referentie 2018Z03952 Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) van uw Kamer inzake ‘Aangifte misbruik in joodse school pas na druk minister’. De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde ...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • Antwoord op vragen van de leden Van der Molen en Van Dam over het bericht ‘Bizarre oproep: ’Maak lawaai tijdens dodenherdenking’

  ...Pagina van Pagina van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Constitutionele Zaken en Wetgeving Datum 26 april 2018 Kenmerk 2018-0000256958 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Constitutionele Zaken en Wetgeving Datum 26 april 2018 Kenmerk 2018-0000256958 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 26 april 2018 Betreft Beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) over het bericht 'Bizarre oproep: 'Maak lawaai tijdens dodenherdenking''. Datum 26 april 2018 Betreft Beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Van Dam (beiden CDA) over ...

  Kamervragen

  26-04-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD PORTEFEUILLE TOEZICHT EN BEHANDELING  DATUM 26 APRIL 2018 ONS KENMERK 2254276 DIRECTORAAT-GENERAAL STRAFFEN EN BESCHERMEN DIRECTIE SANCTIETOEPASSING EN JEUGD PORTEFEUILLE TOEZICHT EN BEHANDELING  DATUM 26 APRIL 2018 ONS KENMERK 2254276 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 26 april 2018 Onderwerp Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat een crimineel op proefverlof zijn enkelband doorknipt en zware misdrijven kon begaan Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Sanctietoepassing en ...

  Kamervragen

  26-04-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2018, over Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 3 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Nederlands-Engels in het hoger onderwijs VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 3 april 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 14 februari 2018 inzake procesaanpak uitwerking visie internationalisering hoger onderwijs (31288, nr. 617); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 20 ...

  Verslagen

  31288-626

  26-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Omgevingsrecht

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Omgevingsrecht VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op 28 maart 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 8 maart 2018 over stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling ...

  Verslagen

  33118-107

  25-04-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 28 maart 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Exportkredietverzekering, -garanties en investeringsverzekering VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Financiën en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 28 maart 2018 overleg gevoerd met de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over: de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 14 oktober 2016 over beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering ...

  Verslagen

  31935-47

  25-04-2018

meer verslagen