Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over het transport – met dodelijke afloop – van 20.800 kalkoenskuikentjes per vliegtuig van Canada naar Nederland

  ...Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ons kenmerk DGAN-DAD / 18004842 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/lnv Ons kenmerk DGAN-DAD / 18004842 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 17 januari 2018 Betreft Uitstel beantwoording vragen over het transport -met dodelijke afloop- van 20.800 kalkoenkuikentjes per vliegtuig van Canada naar Nederland Pagina van 1 Geachte ...

  Kamervragen

  17-01-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden

  ...>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 16 januari 2018 Betreft Beantwoording Kamervragen over het bericht dat AIVD en het kabinet burgers misleiden Hierbij treft u het antwoord aan op de vragen die het lid Van Raak (SP) op 20 december 2017 heeft gesteld over het bericht dat de AIVD en het kabinet burgers misleiden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren Postbus 20010 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contact T 079 320 50 50 F 070 320 07 33 Ons kenmerk 8e337e11-or1-3.0 Uw kenmerk Bijlagen 0 Pagina 1 van 2 2017Z18490 Vraag 1 Is het waar dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ook nu al via ...

  Kamervragen

  17-01-2018

 • Het bericht 'Kinderopvang kampt met personeelstekort'

  ...2018Z00395 Vragen van het lid Kwint (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Kinderopvang kampt met personeelstekort' (ingezonden 16 januari 2018) 1 Kent u het bericht ‘Kinderopvang kampt met personeelstekort’ 1) 2 Hoe gaat u de sector helpen om aan voldoende kwalitatief personeel te komen, aangezien het tekort mede veroorzaakt wordt door de verandering van de beroepskracht-kindratio van 4:1 naar 3:1 per 1 januari 2018 door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 3 Hoe staat het met de cao-onderhandelingen in de kinderopvang die in december 2017 zijn stopgezet 2) Heeft het vastlopen van de cao-onderhandelingen geen negatief effect op het werven van nieuw personeel Kunt u in overleg ...

  Kamervragen

  16-01-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2017, over Scheepvaart

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 7 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Scheepvaart VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 7 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 6 juni 2017 over veilingsysteem AGORA (31409, nr. 158); de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 13 juli 2017 over maritiem Operatiecentrum Kustwacht (30490, nr. 29); de brief van de ...

  Verslagen

  31409-176

  10-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over MBO

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mbo VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 13 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met stand van zaken ROC Leiden (33495, nr. 108); de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 24 november 2017 met reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht ...

  Verslagen

  31524-342

  10-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 december 2017, over Basisregistratie Personen en paspoorten

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Basisregistratie personen en paspoorten VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 13 december 2017 overleg gevoerd met de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 september 2017 over rapporten "Correctiepunt" en "Inzage persoonlijke gegevens" (32761, nr. 114); de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en ...

  Verslagen

  27859-120

  10-01-2018

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot