Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Arissen over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs hun handen vol hebben aan smokkel van bedreigde diersoorten

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE  DATUM 23 MEI 2018 23 ONS KENMERK 2269705 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE  DATUM 23 MEI 2018 23 ONS KENMERK 2269705 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG   Datum 23 mei 2018 Onderwerp Antwoorden op de Kamervragen over dierenhandel Directoraat-Generaal Politie   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv   Ons kenmerk 2269705   Pagina van 5 In antwoord op uw brief van 13 april 2018 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Arissen (PvdD) over de online handel in beschermde vogels en het nieuws dat rechercheurs ...

  Kamervragen

  23-05-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over fraude met kwarteleieren

  ...Antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over fraude met kwarteleieren (kenmerk 2018Z05270, ingezonden 22 maart 2018). 1 Kent u het bericht 'Veluwse scharrelkwarteleitjes van Jumbo kwamen uit Franse legbatterij’ Heeft u ook de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over ditzelfde onderwerp gezien Antwoord Ja. 2 Kunt u bevestigen dat kwartels in de Europese veehouderij vrijwel altijd in legbatterijen gehouden worden en dat er geen keurmerk bestaat voor scharrelkwarteleieren, ook niet in Nederland Antwoord Het is mij niet bekend hoeveel kwartels in de Europese veehouderij in legbatterijen worden gehouden. Conform bijlage II van Verordening (EG) nr. 589/2008 moeten scharreleieren (van kippen) afkomstig zijn van inrichtingen ...

  Kamervragen

  23-05-2018

 • Antwoord op vragen van het lid De Groot over het artikel 'Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij'

  ...Antwoorden op vragen van het lid De Groot (D66) over het artikel ‘Veluwse kwarteleitjes van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’ (kenmerk 2018Z04854, ingezonden 16 maart 2018). 1 Bent u bekend met het artikel ‘'Veluwse kwarteleitjes' van Jumbo kwamen van Franse legbatterij’ Antwoord Ja. 2 Deelt u de mening dat het inconsistent is dat het in Europa verboden is om kippen te houden in legbatterijen, terwijl dit voor kwartels niet verboden is Zo nee, waarom niet 3 In hoeverre bent u bereid om zich in Europa hard te maken voor eenzelfde verbod op het houden van kwartels in legbatterijen Antwoord 2 en 3 Ik ben van mening dat er in Europa nadere restricties moeten worden gesteld aan het houden van kwartels voor de productie van eieren, ...

  Kamervragen

  23-05-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over Voedsel

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 19 april 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Voedsel VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en kwaliteit en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 19 april 2018 overleg gevoerd over: de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 23 april 2015 ter aanbieding van de derde Monitor Voedselverspilling in Nederland (31532, nr. 148); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 13 juli 2015 met een verslag over de internationale ...

  Verslagen

  31532-198

  22-05-2018

 • Conceptverslag Nucleaire veiligheid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Nucleaire veiligheid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat hebben op 17 mei 2018 overleg gevoerd met mevrouw Van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat d.d. 31 januari 2018 over de aanbesteding PALLAS-reactor (Kamerstuk 33626, nr. 7); de brief ...

  Verslagen

  17-05-2018

 • conceptverslag Fiscale Agenda

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 17 mei 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Fiscale agenda VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Financiën heeft op 17 mei 2018 overleg gevoerd met de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over: de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 6 december 2017 ter aanbieding van het rapport: "Schenkingsvrijstelling eigen woning. Effecten op de hypotheekschuld" (Kamerstuk 34785, nr. 73); de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 23 februari 2018 ter aanbieding van de fiscale beleidsagenda ...

  Verslagen

  17-05-2018

meer verslagen