Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini over het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit'

  ...> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 23 januari 2018 Betreft Beantwoording vragen VVD over het bericht 'Ernstig tekort aan bouwvakkers dreigt nu de economie weer bloeit' Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2018-0000010551 Uw kenmerk 2017Z18349 Pagina van Pagina van Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen Datum Kenmerk 2018-0000010551 Hiermee bied ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden aan op de Kamervragen (2017Z18349) van de leden Koerhuis, Wiersma en El Yassini (allen VVD). De vragen zijn ingezonden op 19 december 2017. De minister ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’

  ...Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’ (2018Z00501). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge Pagina van 3 Pagina van 3 Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’ . (2018Z00501) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Enorm tekort aan wijkverpleegkundigen: “Mijn zoon slaapt op de bank”’ 1) 1. Ja. 2 Deelt u de mening dat zorg voor iemand die ongeneeslijk ziek en uitbehandeld altijd direct geleverd moet worden, dus dat er geen wachttijd of wachtlijst gehanteerd mag ...

  Kamervragen

  23-01-2018

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Arissen over het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten

  ...Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Natuur en Biodiversiteit Ons kenmerk DGAN-NB / 18007713 Pagina van 2 Directoraat-generaal Agro en Natuur Directie Natuur en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/lnv Ons kenmerk DGAN-NB / 18007713 Uw kenmerk 2018Z00245 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum 23 januari 2018 Betreft Uitstel beantwoording vragen over het bericht dat jagers in 2018 wasberen mogen afschieten Pagina van 1 Geachte Voorzitter, De vragen van mevrouw Arissen (PvdD) over ...

  Kamervragen

  23-01-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over ICT ontwikkelingen

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, ICT-ontwikkelingen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 14 december 2017 overleg gevoerd met de heer Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 24 maart 2017 inzake vierde rapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten (26643, nr. 454); de brief van de minister van ...

  Verslagen

  26643-512

  19-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over artikel-100 Verlenging NL bijdrage strijd tegen ISIS

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Artikel 100 Verlenging Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 14 december 2017 overleg gevoerd met mevrouw Bijleveld, minister van Defensie, en de heer Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, over: de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 11 september 2017 over verlenging ...

  Verslagen

  27925-626

  19-01-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2017, over Terrorismebestrijding

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 14 december 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Terrorismebestrijding VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 14 december 2017 overleg gevoerd met de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 29 december 2016 met reactie op het bericht dat de aanslagpleger in Berlijn via Amsterdam zou zijn gereisd (29754, nr. 412); de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 5 januari 2017 met nadere reactie op het ...

  Verslagen

  29754-437

  19-01-2018

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot