Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • De uitzending van EenVandaag ‘Meer homogeweld en veel zaken komen niet bij Openbaar Ministerie terecht’

  ...2018Z05133 Vragen van de leden Groothuizen en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de uitzending van EenVandaag ‘Meer homogeweld en veel zaken komen niet bij Openbaar Ministerie terecht’ (ingezonden 21 maart 2018) 1 Kent u de uitzending van EenVandaag ‘Meer homogeweld en veel zaken komen niet bij Openbaar Ministerie terecht’ 1) 2 Hoeveel melding van geweld tegen en bedreiging, belediging en/of discriminatie van homoseksuelen zijn er in 2016 en 2017 gedaan 3 Bij welke instanties worden deze meldingen gedaan Hoe verloopt de registratie 4 Welke trends ziet u in deze meldingen 5 Hoeveel aangiftes van geweld tegen en bedreiging, belediging of discriminatie van homoseksuelen zijn er in 2016 en 2017 ...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Azmani over het bericht “Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen”

  ...DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 21 MAART 2018 ONS KENMERK 2197935 DIRECTORAAT-GENERAAL VREEMDELINGENZAKEN DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 21 MAART 2018 ONS KENMERK 2197935 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 21 maart 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over bericht "Asielzoeker mag tweede vrouw uit Syrië halen in belang van kinderen" Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer   Turfmarkt 147 2511 DP  Den Haag Postbus 20301 2500 EH  Den Haag ...

  Kamervragen

  21-03-2018

 • Het bericht ‘Videodiensten moeten kinderen beschermen tegen gewelddadige porno’

  ...2018Z05127 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Videodiensten moeten kinderen beschermen tegen gewelddadige porno’ (ingezonden 21 maart 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Videodiensten moeten kinderen beschermen tegen gewelddadige porno’ 1) 2 Heeft u kennisgenomen van het oordeel van het Commissariaat voor de Media dat de morele ontwikkeling bij jongeren rond de 16 jaar nog onvoldoende ontwikkeld is 2) Wat betekent dit oordeel voor de bescherming van minderjarigen tegen online pornografie Worden minderjarigen momenteel voldoende beschermd, in aanmerking nemende dat de wettelijke bepalingen zich hoofdzakelijk beperken tot het voorkomen van ernstige ...

  Kamervragen

  21-03-2018

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over Bedrijfslevenbeleid

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Bedrijfslevenbeleid VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 21 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en de heer Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 16 december 2016 over de tweede Monitor Vestigingsklimaat (32637, nr. 271); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 februari 2017 over de ...

  Verslagen

  32637-303

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 21 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Georganiseerde criminaliteit/ondermijning VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 21 februari 2018 overleg gevoerd met de heer Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en de heer Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, over: de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 21 maart 2017 over het deltaplan aanpak ondermijnende criminaliteit-proeftuin Brabant (29911, nr. 151); de brief van de minister van Veiligheid en ...

  Verslagen

  29911-181

  21-03-2018

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over mijnbouw

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 15 februari 2018 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mijnbouw VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 februari 2018 overleg gevoerd over: de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 4 juli 2017 over de beoordeling door SodM van het Meet- en regelprotocol Groningen (33529, nr. 359); de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 7 juli 2017 over het addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator ...

  Verslagen

  32849-126

  21-03-2018

meer verslagen