Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Antwoord op vragen van het lid Laçin over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet

  ...Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Laçin (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet (ingezonden 1 september 2017).   Vraag 1 Klopt het bericht ‘Schultz: “Latere invoeringsdatum Omgevingswet”’, waaruit blijkt dat de geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 van de baan is1 Antwoord 1 Dat klopt. Daarom heb ik in het debat met de Eerste Kamer op 30 mei 2017 aangekondigd dat ik nog eens goed naar de planning van de inwerkingtreding van de wet wil kijken. Snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid. De transitie naar het nieuwe stelsel is al in volle gang. Een latere inwerkingtreding heeft vooralsnog geen ...

  Kamervragen

  21-09-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie in Venezuela

  ...AH 17 2017Z10660 Antwoord van minister Koenders (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ontvangen 21 september 2019) De schriftelijke vragen van het lid Sjoerdsma (D66), vraagnummer 2017Z10660, zijn beantwoord middels brief “Actuele situatie Venezuela en uitvoering van de motie Knops/ten Broeke” (Kamerstuk 29 653, nr. 34) ...

  Kamervragen

  21-09-2017

 • De bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken

  ...2017Z12479 Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bezuinigingen die bestuurders van ZGT Hengelo en Almelo willen doordrukken (ingezonden 21 september 2017) 1 Hoe oordeelt u over de uitspraken van bestuurders van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) die mogelijk patiëntenstops willen invoeren, vanwege de financiële situatie 1) 2) 3) 4) 2 Vindt u het wenselijk dat de bestuurders van ZGT de Hengelose gemeenteraad wél hebben geïnformeerd, maar dat ze de Hengelose bevolking, waarvan duizenden mensen hun handtekening hebben gezet voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo, niet hebben geinformeerd 3 Bent u bereid deze bestuurders hierop aan te spreken en te zorgen dat ...

  Kamervragen

  21-09-2017

meer kamervragen

Verslagen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 september 2017, over handelsbeleid

  ...170911RTG Handelsbeleid VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 20 september 2017 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 11 september 2017 gesprekken gevoerd over handelsbeleid. Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De fungerend voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Roon De griffier van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Van Toor Voorzitter: Ziengs Griffier: Meijers Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Amhaouch, Becker, Bouali, Dijkgraaf, Hijink, Ouwehand en Ziengs. Aanvang 9.30 uur. Deelsessie 1: Missies en economische diplomatie ...

  Verslagen

  33625-248

  20-09-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2017, over informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 6 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 6 september 2017 overleg gevoerd met mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over: de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 1 september 2017 inzake geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken ...

  Verslagen

  21501-04-200

  15-09-2017

 • Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad

  ...ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag AO van 13 september 2017 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Eurogroep/Ecofinraad VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Concept De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 13 september 2017 overleg gevoerd met de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, en de heer Wiebes, staatssecretaris van Financiën, over: de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2017 met het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 10 en 11 juli 2017 te Brussel (21501-07, nr. 1453); de brief van de minister van Financiën d.d. ...

  Verslagen

  13-09-2017

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot