Brief lid / fractie : Verzoek van het lid De Kort (VVD) tot omzetten van wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2023 SZW in een schriftelijk overleg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Daan de Kort, Tweede Kamerlid