Advies Afdeling advisering Raad van State : Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36557-6 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van wet

36557-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Koninklijke boodschap

36557-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Memorie van toelichting

36557-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36557-4 Advies advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30