Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-08-945)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-945 Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

31793-257 Motie van het lid Erkens over aangeven dat voor Nederland bij een potentieel EU-klimaatdoel voor 2040 een stevig uitvoeringspakket randvoorwaardelijk is

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Motie

21501-08-922 Motie van de leden Olger van Dijk en Veltman over het negatieve subsidiariteitsoordeel van de Eerste en Tweede Kamer melden in de Milieuraad van 18 december en daar geen afstand van nemen

Indiener O.C. (Olger) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Milieuraad op 18 december 2023 (21 501-08, nr. 916)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040 (CD 21/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Milieuraad op 17 juni

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30