Convocatie inbreng : Convocatie inbreng feitelijke vragen AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 23 mei 2024 - Vragen aan Algemene Rekenkamer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.J. Post, griffier