Jaarverslag : Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Kamerstuk 36560-XVI-1)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Jaarverslag 2023 van het ministerie van VWS

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00