Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29247-453 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 april 2024, over Acute Zorg

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

29023-466 Motie van het lid Dijk over gemeenten, personeel en patiƫnten instemmingsrecht geven bij fusies en sluitingen van ziekenhuizen

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36410-XVI-77 Motie van het lid Dijk over de 45 minutennorm niet versoepelen

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29247-403 Motie van het lid Van der Plas over met de VNG bezien hoe gemeenten effectief een plek kunnen krijgen in het ROAZ

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

29247-404 Motie van het lid Van der Plas over een evaluatie van de AMvB om te kijken of de inspraak van direct betrokkenen geborgd is bij een eventuele sluiting van een afdeling acute verloskunde

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

29247-419 Motie van de leden Drost en Tielen over aan de ROAZ'en vragen ook aandacht te besteden aan het behoud van personeel voor de zorg als acute zorg sluit

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

29247-413 Motie van de leden Westerveld en Tielen over vastleggen dat zorgaanbieders inhoudelijk gemotiveerd moeten reageren op aangedragen bezwaren tegen besluiten over de acute zorg

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

29247-410 Motie van de leden Van den Berg en Bushoff over borgen dat in iedere ROAZ een vertegenwoordiger komt van verpleegkundigen en verzorgenden, Zorgbelang en het netwerk gemeenten regionaal ziekenhuis

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute Zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30