Statenpassage

Brief lid / fractie : Voorstel van de leden Beckerman en Nijboer tot een brief aan de staatssecretaris van EZK m.b.t. het niet vertragen van maatregelen voor gedupeerden gaswinning

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek tot niet vertragen van maatregelen voor gedupeerden door de gaswinning

Indiener D.S. Nava, griffier