Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden : Commissie-regeling van werkzaamheden EUZA - PV 11 mei 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.M. de Vrij, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen inzake de bevriezing van EU-middelen bestemd voor Hongarije

Indiener A.M. de Vrij, griffier