Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Aanbiedingsbrief inbreng schriftelijk overleg over Top van regeringsleiders van de Raad van Europa, 16-17 mei 2023

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

20043-132 Reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Top van regeringsleiders van de Raad van Europa, 16-17 mei 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30