Brief Algemene Rekenkamer : Rapport 'Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

24515-719 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over armoede- en schuldenbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44