Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-178 Verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

36236-13 Gewijzigde motie van de leden Van der Lee en Kathmann over voor 1 mei 2023 aan de Kamer laten weten hoe de eventuele compensatie voor hoge energieprijzen in 2024 geregeld zal worden (t.v.v. 36236-8)

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:55

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: