Bijgewerkte tekst : 36309, bijgewerkt t/m nr. 7 (d.d. 29 juni 2023)

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

36309-7 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36309-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36309-5 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

36309-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36309-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36309-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Memorie van toelichting

36309-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Advies Afdeling advisering Raad van State

36309 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30