Statenpassage

Brief commissie aan bewindspersoon : Aan minister Defensie- schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 7 en 8 maart 2023 te Stockholm (Kamerstuk 21501-28-250)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

21501-28-250 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 7 en 8 maart 2023 te Stockholm

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Motie

21501-02-2592 Motie van de leden Agnes Mulder en Boswijk over in kaart brengen van de gevolgen van de militaire leveranties aan Oekraïne voor de operationele gereedheid van de krijgsmacht

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2593 Motie van het lid Brekelmans c.s. over een plan om de munitieproductie in Europa te verhogen ten behoeve van steun aan Oekraïne

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 19/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40