Statenpassage

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) : Voorstel van wet

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het verlenen van voorrang aan Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen (Wet voorrang voor Nederlanders)

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36299-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36299-1 Geleidende brief

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30