Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-727)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27529-307 Motie van het lid Van den Berg over borgen dat patiƫnten in beginsel altijd kunnen zien welke zorgaanbieder hun data heeft ingezien en/of voor welk onderzoek welke van hun data zijn gebruikt

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35824-37 Motie van het lid Agema over het opt-inbeginsel in de European Health Data Space waarborgen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29447-66 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoek hoe Europa zelfvoorzienend kan worden op het gebied van plasmageneesmiddelen (t.v.v. 29447-62)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 15.30 uur i.v.m. plenaire agenda)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00