Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 (Kamerstuk 21501-04-264)

Download