Statenpassage

Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36410-A, bijgewerkt t/m nr. 17 (NvW d.d. 20 november 2023)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

36410-A-2 Memorie van toelichting

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36410-A-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36410-A-1 Voorstel van wet

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Debat over de voorjaarsnota 2023 (36350-1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00