Statenpassage

Bijlage : Impactanalyse afschaffing vrijstelling energiebelasting bij elektriciteitsproductie definitief rapport

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)

36426-16 Gewijzigd amendement van het lid Van Raan ter vervanging van nr. 8 over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Amendement

36426-8 Amendement van het lid Van Raan over het afbouwen van de vrijstelling voor energiebelasting voor aardgas voor elektriciteitsopwekking

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid