Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij brief Kopie brief aan de commissie insolventierecht inzake Verzoek Tweede Kamer om advies over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden (Kamerstuk 35482)

Download