Statenpassage

Stenogram : Vragenuur: Vragen van het lid Van der Plas aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het komende verbod op fossiel vrachtvervoer in steden en de haalbaarheid hiervan.

Download