Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid De Hoop over de zorgelijke situatie omtrent de inzet van stagiairs en onervaren personeel bij de afhandeling op Schiphol

Download