Statenpassage

Bijlage : Beslisnota inzake Uitstel beantwoording vragen van de leden Grinwis en Romke de Jong over het bericht ‘Afschaffing btw op groente en fruit dreigt te sneuvelen’

Download