Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over het meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.E. van den Broek, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32824-372 Motie van het lid Aartsen over voorstellen om werkgerelateerde aspecten van het inburgeringstraject meer te richten op vrouwelijke nieuwkomers

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Inburgering en integratie - LET OP tijdstip gewijzigd

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30