Statenpassage

Bijlage : Beslisnota bij Kamerbrief inzake toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Mileuraad van 8 maart 2023, over de fall-back opties als besloten wordt om de bevoegdheid over het aanwijzen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de Europese Commissie te beleggen

Download